Излязоха спорни въпроси в промените на Закона за домашното насилие

Ключови въпроси, поставени в хода на обществените консултации на законопроекта за изменения и допълнения в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) бяха дискутирани в Министерството на правосъдието, съобщиха от там.

На работната среща бяха поканени народни представители от всички парламентарно представени партии с цел да се запознаят с очертани дискусионни въпроси по законопроекта.

В разискванията участие взеха и Омбудсманът на Републиката, представители на неправителствения сектор, осъществяващи дейност в областта на превенцията и защитата от домашното насилие, както и представители на Министерството на правосъдието, Министерство на вътрешните работи и Министерство на труда и социалната политика.

Очертани бяха следните спорни въпроси:

дефиницията „фактическо съжителство на съпружески начала“;

мерките за защита на пострадало лице;

дефиниции за икономическо и психическо насилие;

финансирането на неправителствени организации;

твърдение за въвеждане на дискриминация по отношение на мъжете и бащите;

срокът за подаване на молба за защита от пострадалото лице;

обратната тежест на доказване, въведена чрез декларацията по реда на чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН;

глобата, налагана от съда на извършителя.

Целта на втората работната среща, организирана в рамките на седмица, е да се търси консенсус по противоположните мнения и предложения за промени в текстовете на законопроекта, така че народните представители да припознаят темата за домашното насилие и тя да бъде поставена за приоритетно разглеждане в Народното събрание.

През 2019 г. междуведомствена работна група в широк експертен състав изготви изменения и допълнения в ЗЗДН. Законопроектът беше публикуван за обществени консултации в периода от 13 до 27 януари 2021 г., като в този срок постъпиха многобройни предложения, бележки и коментари.

- реклама -