изпити, седми клас, резултати, БЕЛ, математика

Излязоха резултатите от изпитите в седми клас – най-високи са за последните три години

Положителна тенденция показват резултатите и на двата изпита след седми клас през тази година.

Макар и с малко, те надхвърлят постигнатото през 2020 г. По-високи са дори от тези през 2019 г., когато цялото обучение беше присъствено.

Това съобщават от Министерството на образованието и науката.

Средният успех по български език и литература сега е 53,86 точки от максимум 100.

Продължава тенденцията към плавно нарастване на средния брой точки по математика, но въпреки това той остава нисък – 37,94 точки.

Само трима седмокласници са пълни отличници и по двата предмета. Четиридесет и четирима имат нула точки и на двата изпита. Със 100 точки по български език и литература са 14 ученици, а по математика – 152. С нула точки по български език и литература са 223 седмокласници, а по математика – 208.

Разказът „Череши“ от Захари Карабашлиев като цяло не е затруднил учениците, показват резултатите. Седмокласниците са предали текста, макар и невинаги подробно. Не всички са прилагали книжовноезиковите правила. Повече от половината не умеят да оформят текст графично, посочват от МОН.

Преобладаващата част от седмокласниците се ориентират в изучавани творби по отношение на герои, образи, теми, проблеми.

Едва един от всеки четири обаче открива повечето или всички грешки в текст. Над половината от учениците не разчитат внушенията в откъс от изучавана творба.

По математика най-лесни са били задачите за ъгли.

Не се забелязва значително разместване спрямо предходни години сред регионите с най-високи постижения. С високи резултати и по двата предмета са София, Смолян, Варна и Русе. Както и при десети клас, учениците от Ямбол и от Кърджали са значително по-добри по математика, отколкото по български език и литература. Обратното е в Перник. Там са по-силни по български език и литература. Габрово е в първата петица по български език и литература, а Бургас – по математика.
Възпитаниците на математическите и природоматематическите гимназии са традиционно с най-добри резултати и по двата предмета.

На националното външно оценяване по БЕЛ се явиха 57 538 ученици, а по математика – 57 328.

Резултатите от националното външно оценяване в VII клас по БЕЛ и математика можете да видите на адрес: https://zamaturite.bg/

- реклама -