Изграждат пет центъра за опасни отпадъци у нас

Кметовете на четири общини подписаха договори за изграждане на пилотни центрове за временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Площадките ще бъдат изградени в Созопол, Шумен, Съединение и Левски.

Проектът обхваща над 360 хил. жители, а стойността му е 8.823 млн. швейцарски франка и се поема в 80% от Швейцария, а 15% е националното съфинансиране.

Предстои изграждане на площадки за съхранение на отпадъците

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева коментира, че има още един проект за 32 млн. швейцарски франка, финансиран от Швейцария, за третиране на пестицидите. Това са проекти, свързани с екологични въпроси, които от години не намират решение.

Започват мащабни дейности по изграждането на пилотната фаза на този проект

В пет общини ще бъдат изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Други 17 общини ще бъдат партньори по проекта и така обслужваното население ще достигне 360 хил. жители, обясни Василева.

Идеята на този проект е да бъде мултиплициран и ще приключи през май 2019 г. След отчитането на ефекта и ползите от него се надяваме и в останалите общини от страната да бъде приложен. Това означава, че хората ще могат да предадат в тези места преработени масла, лакове, лекарства с изтекъл срок на годност, живакосъдържащи предмети, които могат да занесат в специално определени за това площадки или да ги предадат на мобилните пунктове, каза още Василева.

По проекта ще бъдат доставени и 12 мобилни пункта

Посланикът на Швейцария Денис Кнобел заяви, че заедно с ПУДОС са изминали дълъг път и от днес могат вече да говорят за реализацията на тези проекти. Следващата стъпка след въвеждането от страна на ПУДОС е, че общините ще имат задължението да продължат този проект на общинско ниво да го разработят, заяви Кнобел.

- реклама -