армията работна заплата за председателството

Изчислиха колко са стрували командировките на министрите за тримесечието

Малко над 11 хил. лв. са изхарчили за командировки в страната министри и зам.-министри за третото тримесечие

Правителството утвърди разходите, като в справката са включени още областните управители и на органите към Министерския съвет

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 070,25 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1719,33 лв., на председатели и членове на държавни комисии – 345 лв., на ръководители на държавни институции – 13 527,58 лв., на областни управители – 5053,47 лв.

- реклама -