Избират служебно къде да трупаме пари за втора пенсия

Избират служебно къде да трупаме пари за втора пенсия. Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор

публикува данни за служебно разпределените

лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2021 г.

Това са хората, които не са избрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Така се избират служебно къде да се разпределят лицата,

за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид.

През 2021 г. във фондовете за допълнително

задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 78 053 лица, от които 67 840 лица в универсалните фондове, където се събират парите ни за втора пенсия и 10 213 лица в професионалните фондове.

Служебно разпределените лица през 2021 г.

съставляват 93,57 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 81,66 на сто в професионалните, уточняват от КФН.

- реклама -