Иван Гешев сезира КС заради правилата за атестация на преподаватели

Главният прокурор Иван Гешев сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текст от Закона за държавния бюджет след призив на представители на академичната общност, съобщиха от пресцентъра на ПРБ.

Според обвинител номер едно, обвързването на финансирането на държавните висши училища с изискването за „привеждането на критериите и показателите в правилниците за атестиране на академичния състав в съответствие с методика,

определена с акт на Министерския съвет“ нарушава академичната автономия, с която според Конституцията се ползват висшите училища.

„Упражняването на законодателно правомощие за контрол върху дейността на висшите училища, като се заобикалят разпоредбите на Закона за нормативните актове, изискващи провеждането на обществено обсъждане при изменение на закон, респ. без да бъде поискано становището на академичната общност, накърнява принципа на правовата държава“, посочва още главния прокурор в мотивите си.

- реклама -