отпадъци

Италианските отпадъци на бургаското пристанище не са токсични или радиоактивни – СНИМКИ

На този етап няма установен радиоактивен или токсичен отпадък в контейнерите с отпадъци от Италия. Това стана ясно по време на брифинг за нерегламентиран внос на 20 контейнера с отпадъци от Италия, на пристанище, стопанисвано от „БМФ Порт – Бургас“ ЕАД.

Според Георги Чинев, Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, изпращачът на контейнерите – италианското дружество „Дентиче панталеоне“ със седалище Авелино, Италия, и получателят – българското дружество „Блацион“ ООД, са идентични както в Бургас, така и във Варна.

Краен получател на товара е дружество, което от град Плевен.

„Деклариран е бил отпадък от пластмаса и каучук, а са установени и други отпадъци – като желязо и текстил. В момента, в който бе получен сигналът, бяха ангажирани и всички държавни специализирани органи, имащи отношение към случая. Първоначалната проверка и последващите действия по разследването бяха проведени с тяхното съвместно участие“, посочи още Георги Чинев. Той добави, че поради изтичане срока за временно складиране, отпадъците са имали съюзен статут, т.е. са освободени от временен внос.

„Това означава, че получателят е бил във възможност от този момент да ги получи – нещо, което той не е сторил“, каза още Георги Чинев.

По думите на Емил Павлов, заместник-директор на ОД на МВР – Бургас, продължава провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия с оглед установяване на всички лица и дружества, имащи отношения към вноса на тези контейнери.

„Извършени са съответните замервания от компетентните лица – „Гражданска защита“ и РИОСВ, има разминаване в декларирания и фактическия отпадък, но радиоактивен такъв категорично няма.

Досъдебното производство е образувано по повод пристигнали на пристанището в града 20 контейнера с отпадъци. Товарът е транспортиран с кораб на 5 септември 2019 г., като му е бил определен режим временно складиране за срок до 90 дни. По документи, стоката е била декларирана като пластмасови отпадъци и каучук. Изпращач на контейнерите е италианското дружество „Дентиче панталеоне“ със седалище Авелино, Италия.

Получател на товара е българското търговско дружество „Блацион“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София. Негов управител е Блаже Игнатовски – гражданин на Република Северна Македония. В резултат на извършени понастоящем действия по разследването е установено несъответствие на декларирания, с част от фактически наличния отпадък. Действията по разследването и процесуалните такива продължават.

- реклама -