ИСС
сн. БГНЕС

ИСС: Ако внесем Плана за възстановяване в ЕК до края на април може да сме сред първите получили финансиране

Националният план за възстановяване и устойчивост да се внесе до края на април в Европейската комисия. Така България ще бъде сред първата група одобрени за финансиране страни.

За това настоява Икономическия и социален съвет, съобщи неговия председател Зорница Русинова. Днес тя представи Резолюция по проекта на Националния план и становище „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система – задачи и перспективи пред България. Ефектът върху енергийната бедност и мерки за преодоляването й.“

ИСС представиха и своите предложения за преструктуриране на средствата и те да бъдат увеличени до 1,3 млрд. лв., като за целта са формирали три фонда – за технологична модернизация, за „зелен преход“ и за цифровизация на икономиката. Там са заделени общо 900 млн. лв.

„Ние предлагаме тази сума практическа да бъде удвоена, да бъдат добавени още 400 млн. лв. за технологична модернизация и още 700 млн. лв. за зеления преход, главно за насърчаване на Възобновяеми енергийни източници“, стана ясно от думите на заместник-председателя на ИСС Васил Велев.

Също така да нараснат до 500 млн. лв. средствата за мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения, обхващаща поне 1/3 от работещите в страната, както и да се гарантира на 100% финансиране за енергийно бедните домакинства.

В резолюцията се настоява страната ни максимално да се възползва от възможностите по линия на нисколихвени заеми в размер поне на 1,5 млрд. лв. от достъпните общо 4,5 млрд. евро.

Председателят Зорница Русинова изтъкна важната роля на организираното гражданско общество при обсъждането на обществено значими въпроси от дневния ред на държавата.
В контекста на прехода към декарбонизация и предизвикателствата, пред които се изправя страната ни, ИСС прие становище относно стратегията на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система и ефекта върху енергийната бедност.

Докладчиците по становището Георги Стоев и Огнян Атанасов представиха по-подробно целите и съдържанието на акта. Акцентираха върху необходимостта от адаптиране на нормативната уредба и интегриране в стратегическите документи на целите на Зеления пакт за „снабдяване с чиста, финансово достъпна и сигурна енергия“.

ИСС настоява да се даде приоритет на иновациите и проектирането на енергийни мрежи, които водят до постигане на висока ефективност на управление на енергийните потоци при преноса на електрическа енергия; да се насърчава използването на разнообразни източници на енергия без въглеродни емисии, при зачитане на технологичната неутралност.
ИСС предлага изготвяне на Пътна карта на процеса за либерализация, който е планиран да завърши до 2025 г.
Вторият акцент в становището е енергийната бедност, общоевропейско явление, което съпътства процеса на либерализация на енергийната система. ИСС настоява за предприемане на мерки за преодоляване на краткосрочните ефекти от либерализацията на пазара върху енергийната бедност.
Резолюцията и становището ИСС разпрати до всички заинтересувани институции.
Икономическият и социален съвет е „гражданският“ парламент в България и като консултативен орган изразява волята на структурите на организираното гражданско общество по икономическото и социалното развитие на страната.

- реклама -