Инвестбанк

„Инвестбанк“: Преди да постъпят при нас, парите от Венецуела са минали през различни банки в ЕС и САЩ

„Инвестбанк АД няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки“. Това се казва в изявление на финансовата институция във връзка с намесата на името й в скандала за петролните милиони от Венецуела, пращани към България

„Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари, Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC. Специализираното звено в банката извършва постоянен контрол за съответствие на платежните операции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина“, се казва още в изявлението.

Входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение

„Банките кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци. Преди средствата да постъпят в Инвестбанк АД, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като ние нямаме преки кореспондентски отношения с венецуелски банки“, категорични са от банката.

От там съобщават още, че извършените трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които има представени товарителници. Не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.

„Адвокатите и адвокатските дружества откриват клиентски доверителни специални сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата и при тяхното управление адвокатите и/или адвокатските дружества са длъжни да прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), тъй като те са задължени лица по чл. 4, т. 15 от него и са длъжни да прилагат всички мерки, описани в закона.

Инвестбанк АД винаги е оказвала, оказва и ще оказва пълно съдействие на компетентните правоохранителни органи при изпълнение техните отговорности“, се казва в изявлението на „Инвестбанк“, завършва позицията.

- реклама -