интернет търговците

Интернет търговци укриват над половината от приходите си

Укритите и недекларирани приходи от интернет търговците у нас надхвърлят 50% от оборотите им, сочат данни на Националната агенция по приходите.

Данъчните в столицата са събрали близо 83 млн. лв. през седемте месеца на годината при извършени над 3 хил. проверки на фирми. Част от ревизиите са електронни и това е нов похват на приходната агенция за разкриване по косвен начин на недекларирани приходи.

Електронна-търговия1При 26 електронни ревизии на фирми занимаващи се с онлайн търговия и отчитащи се електронно, са установени задължения за над 2 млн. лв. Най-често срещаното нарушение е манипулирането на базата данни на търговския софтуер с цел укриване на обороти и неплащане на данъци.

155356_300_225Електронните ревизии са нов подход на данъчните

Електронните ревизии са нов подход на данъчните, при който чрез използването на специален софтуер се извършва обработка на данните. При дружествата, които работят с търговски софтуер, се засичат декларираните обороти от касовите апарати с данните в информационните им системи. При онлайн-търговците се съпоставя информацията от куриерските фирми с отчетените и декларирани обороти и така е установено, че те укриват над половината от оборотите си.

Анализът на база извършените оперативни проверки и ревизии показва, че фискалната дисциплина като цяло се повишава.

Според ведомството, прилаганите от измамниците „схеми“ за злоупотреба, основно с ДДС, непрекъснато се усъвършенстват и се налага да се извършват все по-сериозна превенция.

gr_str_1Фиктивни покупко-продажби на имущество

Друга насока, в която се работи активно, е за пресичане на опитите за източване на ДДС чрез фиктивни покупко-продажби на имущество на завишени цени. Например имот на реална стойност 100 хил. лв. се продава за 400 хил.лв. Продавачът не внася дължимият ДДС, а купувачът заявява пред НАП искане за възстановяване на ДДС.

Все още продължават опитите за източване на ДДС чрез фиктивни сделки за услуги сключвани между дружествата от рисковия списък на НАП с цел дължимият ДДС да не се внася в държавния бюджет, допълват от агенцията.

 

- реклама -