Интерконекторът с Гърция вече има Акт 15

Интерконекторът Гърция-България вече има Акт 15 за територията на България.

Процедурите по въвеждане на газопровода в експлоатация напредват по график и IGB ще стартира търговска експлоатация на 1-ви октомври.

Акт 15 удостоверява, че съоръжението е изпълнено и технически изправно, като строителят – гръцката компания AVAX, го предава като реализиран обект на възложителя – независимия газопреносен оператор „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB).

„Това е последната крачка, която имаме да направим към получаването на Акт 16 в България и съответното Разрешение за ползване.

Предоставили сме на институциите всички необходими документи и очакваме до края на другата седмица административните процедури да приключат,

така че да стартираме от 1-ви октомври по план“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас, цитирани от пресцентъра на „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB).

С оглед оптимизиране на процеса по въвеждане в експлоатация на обекта и издаване на Разрешение за ползване,

ICGB изпрати запитвания за предварителни становища и/или необходими документи до 27 контролни органи, общински администрации, експлоатационни дружества и други.

В резултат, към днешна дата са получени положителни становища за въвеждане на IGB в експлоатация от всички запитани страни.

С цел допълнително намаляване на административните срокове, цялата необходима документация е предварително подадена към ДНСК и вече е проверена.

„Очакваме свикване на комисия за Акт 16, изпълнили сме всички необходими стъпки“, заявиха изпълнителните директори на ICGB.

Георгиева и Сатлас подчертаха, че паралелно се работи и по необходимите разрешителни в Гърция, така че преди края на септември съоръжението да е лицензирано и на гръцка територия.

Вече са проведени и 72-часовите проби, при които природен газ се транспортира при работно налягане в посока от Комотини към Стара Загора.

„Няма технически спънки, всичко е готово за експлоатация“, съобщиха двамата изпълнителни директори.

С оглед навременното въвеждане в експлоатация на IGB за началото на отоплителния сезон, довършителните дейности по проекта са разделени на етапи, като днешното подписване на Акт 15 между ICGB,

фирмата строител, строителния и авторския надзор бележи края на първия етап от дейностите.

В него са заложени всички елементи, които са от приоритетно значение за стартиране на търговската експлоатация на газопровода.

В отделен етап са обособени вторични дейности, които гръцкият строител AVAX следва да довърши по договор, без те да влияят пряко на експлоатацията на съоръжението – напр. полагане на асфалт, противоерозионни мерки, резервен оптичен кабел.

Работата по тях продължава, като финалното им изпълнение ще бъде проверено и от възложителя, и от институциите, и ще бъде обект на отделен акт.

IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на газовите доставки и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа.

 Проектът свързва България с Южния газов коридор и ще позволи осъществяването на сигурни доставки от разнообразни източници до редица страни в Югоизточна и Централна Европа, включително до Молдова и Украйна.

 

- реклама -