Интерконекторът с Гърция вече е свързан с националната газопреносна мрежа на България

Интерконекторът с Гърция вече е свързан с националната газопреносна мрежа на България.

Интерконекторът Гърция-България вече е успешно свързан с българската национална и транзитна газопреносна мрежа, съобщиха от инвестиционното дружество ICGB.

Свързването на инфраструктурата на двата

независими преносни оператора за България – ICGB и „Булгартрансгаз“, е извършено близо до Стара Загора в периода 16-17 август. Процесът е изпълнен с три златни заварки.

Златната заварка представлява заваръчен шев, който не се подлага на хидравлично изпитване, а вместо това преминава през задълбочен безрарушителен контрол, за да се гарантира, че заварката е без дефекти и изцяло в съответствие

със приложимите стандарти за качество.

Газопроводът „Ай Джи Би“ (IGB) вече е успешно свързан със съседните оператори в двете държави, като по този начин физическият пренос на газ по съоръжението е технически обезпечен. По-рано тази година IGB се свърза успешно с Трансадриатическия газопровод (TAP). Физическото свързване беше извършено при газоизмервателната

станция на газопровода до гръцкия град Комотини.

След завършването на задължителното безразрушително тестване на връзката с мрежата на „Булгартрансгаз“ участъкът ще бъде засипан, с което всички механични работи ще бъдат завършени. Междусистемната газова връзка с Гърция е във финален етап на реализация преди старт на търговската експлоатация,

планиран за началото на предстоящия отоплителен период.

Газопроводът и всички прилежащи наземни съоръжения са завършени, технически годни и тествани с реални количества природен газ. IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките на природен газ и за осигуряване на диверсификация на източниците на газ за България и за целия регион на Югоизточна Европа.

Газопроводът ще свърже България с Южния газов коридор

и има отлична синергия с други големи енергийни проекти като TAP, TANAP, EastMed и LNG терминала в Александруполис.

- реклама -