20 сигнали

Инспекцията по труда получи 20 сигнала за работа в жегата

20 сигнала за работа при високи температури са подадени в Главна инспекция по труда от последната седмица на юни, когато започнаха летните жеги, до момента. Почти всички са за работа в закрити помещения.

В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура.

0063887001380558095_434511_600x458При температура над 28 градуса на закрито не се работи

Според Наредбата на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

Най-много сигнали – 8, са подали работещи в предприятия за производство на облекло. При проверките обаче е установено, че само 3 от тях са основателни, т.е. температурата е била над допустимите граници.

0000205978-article3От всички 20 сигнала, основателни са били 11. Сигналите са както за високи температури в помещенията, така и за липса на възможност за проветряване и неосигурени разхладителни напитки и вода.

Контрол върху микроклимата в предприятията се осъществява и в рамките на планирани проверки. Той е приоритет и при контролната дейност в строителството и в селското стопанство, където основно се работи на открито.

В резултат и на засиления контрол в двата сектора през последните години като цяло там работодателите се съобразяват с високите температури. Най-често като превенция те осигуряват чести почивки. Осигуряват се и достатъчно разхладителни напитки, особено в строителството. Все още обаче има проблеми с осигуряването на климатизирани помещения за почивка, когато става въпрос за работа на открито.

По време на проверките за работа при високи температури са установени 33 нарушения, свързани с работа при високи температури на закрито.

Дадени са предписания за отстраняване на нарушенията.

- реклама -