Анастас Герджиков, инициативен комитет,

Инициативен комитет, подкрепен от ГЕРБ, издига Анастас Герджиков за президент

Инициативен комитет издига кандидатурата за президент на ректора на СУ проф. Анастас Герджиков срещу Румен Радев, съобщи Епицентър. бг, позовавайки се на свои източници. Проф. Герджиков ще получи подкрепата на ГЕРБ, са уверили от партията на Борисов. Ректорът на СУ най-веротяно ще бъде подкрепен и от ДПС, и от среди в БСП, както и от патриотични организаци.

Често се шегувам, че задълженията на ректора обединяват функциите на министър-председателя и на президента – от една страна те включват оперативното ръководство на университета, което в случая означава на най-голямата публична организация в страната, а от друга страна, не остава време за тези важни задължения заради представителната функция на ректора – откриване или участие в няколко тържествени събития всеки ден“. Така проф. Герджиков обясни в началото на тази година дейността на ръководигеля на най-старото висше учебно заведение, припомня „Епицентър“.

 

Кой е проф. Анастас Герджиков?

Роден е на 28 февруари 1963 г. в Кърджали.  През 1982 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури.

 

През 1984 – 1985 г. следва класическа филология в Софийския университет. През следващата година продължава следването си в Хумболтовия университет в Берлин, където през 1990 г. завършва магистратура с дипломна работа на тема „Аристотеловата критика на Платоновите политически произведения“.

От 1990 г. е хоноруван, а от 1991 г. е редовен асистент по латински език в Софийския университет.

През 1994 г. специализира в Австрия със стипендия на Австрийската служба за академичен обмен, а през 1997 г. – в Германия със стипендия на Германската служба за академичен обмен.

През 2001 г. защитава дисертационен труд „Понятието clementia в традицията на римската литература от периода на републиката и идеологията на ранния принципат“. От 2004 г. е доцент по антична литература с хабилитационен труд „Образът на владетеля в корпуса на латинските панегирици“. През 2006 г. получава научната степен „доктор на филологическите науки“ с дисертационен труд „Огледалото на владетеля. Възникване и развитие на жанра Speculum regale в античността и ранното средновековие“.

От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература с хабилитационен труд „Развитие на жанра Speculum regale през ХII и XIII в.“.

Води лекции по латински език – фонетика и фонология, морфология, синтаксис, и римска литература в Катедра „Класическа филология“ на Софийския университет. Научните му интереси са в областта на римската литература и политическата теория на античността и средновековието. Автор е на четири монографии и на над четиридесет студии и статии в областта на античната литература и на регламентацията на висшето образование.

Автор е на първия превод на български на Аристотеловата „Политика“.

В периода 2001 – 2003 г. е заместник-министър на образованието и науката, през 2007 – 2008 г. е управител на Фонд „Научни изследвания“, а от 2007 до 2010 г. е член на специализирания съвет по литературознание при Висшата атестационна комисия.

В периода 2010 – 2011 г. е заместник-ректор на Софийския университет за акредитация и научна дейност.

На 17 ноември 2015 г. е избран за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На 20 ноември 2019 г. е преизбран за ректор.

Член е на редакционната колегия на Стратегии на образователната и научната политика и на Bulgarian Journal of Science and Education.

Владее английски, немски, френски и руски език.

Източник: Епицентър

- реклама -