Кристално

Инициативата „Кристално чисти“ получи подкрепа за създаването на лидерска програма

“Инициативата “Кристално чисти” трябва да обхване повече сектори на икономиката. МОН ще подкрепи създаването на сертификационна програма „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“. Това съобщи доц. Евгени Евгениев, съветник на министъра на образованието и науката пред участниците в дискусионен форум, организиран от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ). Гост на форума беше и д-р Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика.

Специално за създаването на програмата в България пристигнаха световно признати учени в областта на устойчивото развитие и лидерството – проф. д-р Джак Спенглър и проф. д-р Уенди Пърсел от Харвардския университет.

Съвместно с преподаватели от Американския университет в България те ще осъществят идеята на инициативата „Кристално чисти“ – обединение на компании, членове на АПБНБ.

Амбицията на инициаторите е програмата да стане толкова значима, че много български университети да пожелаят да я въведат. “Това ще подпомогне професионалистите, които биха искали да придобият допълнителна квалификация и знания по темата. Програмата ще бъде разработена така, че да отговори по най-добрия начин на нуждите от кадри за бизнеса, но и да бъде приложима в ежедневната практика”, коментира Жана Величкова, изпълнителен директор на АПБНБ.

„За нас е чест да бъдем партньор на тази полезна инициатива, тъй като тя ще създаде лидери, които ще поведат обществото напред“, заяви д-р Стивън Съливан,  президент на Американския университет в Благоевград, партньор на програмата.

Проф. Спенглър и проф. Пърсел запознаха участниците във форума – представители на администрацията, на бизнеса и неправителствения сектор, с изключителната значимост на темата за устойчивото развитие – за световната икономика и за оцеляването на Земята.

Кристално

„Поставете устойчивостта в контекста на стратегическите си бизнес решения“, каза проф. Пърсел. Според нея това ще доведе не само до печалби за компаниите, но и до ползи за обществото.

Според проф. Спенглър през последните пет години се наблюдава кардинална промяна в общественото съзнание и в разбирането на бизнес лидерите по отношение на глобалните климатични промени. „Ако преди пет години те не представляваха сериозен проблем за бизнес лидерите, резултатите днес показват, че промените в климета са сред най-големите заплахи“, каза проф. Спенглър. По думите му устойчивостта изисква интеграция във всички аспекти на обществото – бизнес, правителствен и академичен.

- реклама -