Инфлацията в ЕС през август е достигнала 10,1%

Инфлацията в Европейския съюз през август се е ускорила до 10,1 на сто през август на годишна база. За същия период потребителските цени в еврозоната са нараснали, достигайки 9,1 на сто.

Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

През юли, отново на годишно ниво, инфлацията в ЕС бе с 0,3 процентни пункта по-ниска, а тази във валутния съюз – с 0,2 на сто.

Ръстът на потребителските цени в България според хармонизирания индекс е бил 15 на сто през август, отнесен към август миналата година.

През юли инфлацията в страната ни бе на годишно равнище от 14,9 на сто. В сравнение с юли, през август инфлацията е била 0,8 на сто.

Националните данни, оповестени по-рано тази седмица от Националния статистически институт, сочат инфлация от 17,7 на сто за август.

Родните цени на дребно на електричеството, газа, както и на други енергоносители са се увеличили с 32,3 на сто на годишна основа, докато през предходния месец регистрираха повишение с 24,3 на сто.

Това е най-високата стойност на инфлацията на тези енергоносители в България от януари 2015 г. – откогато има налични съпоставими данни.

Данните сочат още, че в Евросъюза цените на електричеството, газа и на други енергоносители през август са скочили с 48,8 на сто в сравнение със същия месец на миналата година. В еврозоната те отбелязват ръст с 51,9 на сто.

И за двете зони регистрираните стойности са най-високите от януари 2015 година.

Най-ниски годишни нива на нарастване на потребителските цени през август са регистрирани във Франция (6,6 на сто), Малта (7 на сто) и Финландия (7,9 на сто).

На другия край на скалата – държавите с най-високи годишни нива на ръста на цените на дребно – са Естония (25,2 на сто), Латвия (21,4 на сто) и Литва (21,1 на сто).

В сравнение с юли през август годишната инфлация е намаляла в 12 от страните членки на ЕС, докато се е повишила в 15 от тях.

През август най-високият принос за годишната инфлация в еврозоната е оказал сектор „енергия“ (+3,95 процентни пункта),

следван от „храни, алкохол и тютюневи изделия“ (+2,25  процентни пункта), услуги (+1,62  процентни пункта) и неенергийните промишлени стоки (+1,33  процентни пункта)

- реклама -