Снимка: pixabay.com

Имотният регистър дигитален до 2026 г.

Имотният регистър дигитален до 2026 г. Така Имотният регистър ще се дигитализира изцяло. Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, с които това се предвижда.

Проектът, предложен от Министерството на правосъдието, е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Чрез текстовете в закона се позволява създаването на електронни партиди на недвижимите имоти и е-партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи, които ще бъдат поддържани в обща електронна база данни от Агенцията по вписванията.

Службата по вписванията в съдебния район на съответния Районен съд ще въвежда в електронните партиди информация за имота, за собственика му и за признаването и прехвърлянето на правото на собственост, за ипотеки и възбрани, както и вписаните актове с приложените към тях документи в електронните партидни дела.

В срок до 30 юни 2026 г. АП трябва да дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията.

Вижте още:

- реклама -