Имотите в София поскъпват с 18,6%

Имотите в София поскъпват с 18,6%.

Годишният растеж на цените на жилищата се ускори до 15.6% през третото тримесечие на 2022 г., като основен принос за това имаше поскъпването при съществуващите жилищни имоти.

Това отчита Министерство на финансите в Месечния обзор на българската икономика.

Темпът на растеж на разходите за строителство на нови жилищни сгради продължи да се ускорява до 67.8% на годишна база за същия период, основно заради  разходите за строителни материали.

Сред шестте най-големи града, единствено повишението на цените в София е над средното за страната (18.6% на годишна база).

На национално ниво, броят на сделките с жилища отчете спад от 3.2% през третото тримесечие спрямо второто, като годишният им растеж се забави до 7.1%, при 26.8% през предходния период.

Показателят за продажбите на жилища според стойността също отчете значително забавяне до 17.9% на годишна база през третото тримесечие, от 38% през второто тримесечие, пише още в документа. Сигнали за охлаждане на пазара имаше и от страна на данните на Агенция по вписванията.

След същественото забавяне през първото полугодие, броят на сделките и вписаните ипотеки отчетоха отрицателно изменение на годишна база през третото и четвъртото тримесечие, като общо за годината също отчетоха спад, съответно от 2.1% и 1.1%.

Лихвените проценти по кредитите се повишиха във всички институционални сегменти. В най-голяма степен нарасна средната цена на потребителските кредити – с 41 базисни точки през ноември 2022 г. спрямо октомври.

Средните проценти по корпоративните и жилищните кредити се увеличиха съответно с 20 и 7 базисни точки. Среднопретегленият лихвен процент по срочни депозити също отчете повишение през ноември с 20 б.т., посочват от Министерство на финансите.

- реклама -