Real estate business growth graph. Arrow graph with house graph. 3d illustration

Имотите поскъпнали с над 10%. Ще се спука ли балонът?

С над 10% са поскъпнали имотите у нас през последното, четвърто тримесечие на 2023 г. Това става ясно от Месечния обзор на българската икономика. Той беше публикуван от Министерството на финасите, съобщава pariteni.bg.

Годишният темп на нарастване на цените на жилищата отново се ускори до 10.1% през четвъртото тримесечие на 2023 г. Това се дължи на ръст както при съществуващите, така и при новопостроените жилищни имоти“, пише в обзора.

Сред шестте града с население над 100 хил. жители, най-съществено ускорение бе отчетено при цените на новопостроените жилища в София. За цялата 2023 г. индексът на цените на жилищата се повиши с 9.9%.

В същото време лихвите по кредитите за жилище продължават да падат. Среднопретеглените лихвени проценти по потребителски и жилищни кредити се понижават през февруари, съответно с 33 б.т. до 8.28% и с 3 б.т. до 2.55%.

Същевременно, средният процент по кредити на бизнеса предприятия нараства с 20 б.т. до 4.78%.

Не така стоят нещата с лихвите по спестяванията. 

Среднопретеглената възвръщаемост на срочните депозити на фирмите и домакинствата се свива с 8 б.т. до 2.24%. По-ниският лихвен процент е вследствие на понижения на лихвените проценти и при двата институционални сектора.

Кредитът за частния сектор продължава да се ускорява през февруари. Ръстът му на годишна база достига 12.9% спрямо 12.3% месец по-рано. Всички негови компоненти отчитат по-високи темпове на растеж. Съответно 8% за кредитите за нефинансови предприятия и 17.1% за кредитите за домакинства.

Жилищните кредити също продължават ускорението си 

и постигат годишен растеж от 22% в края на февруари. Потребителските кредити също нарастват по-бързо с 13.1% при 12.6% в края на предходния месец.

- реклама -