Има ли грешка в матура и защо комисия се впечатлява?

Изречението: „Грешка в матура няма“, звучи ли ви правилно?

Да. Ако говорим за някоя си матура, без да уточняваме за коя точно става въпрос. Ако обаче говорим за зрелостния изпит по БЕЛ, провел се вчера, то в изречението ще има точно граматична грешка. Защото граматичната норма изисква непременно да бъдат членувани обектите, които са единствени и всички хора знаят за тях.

Защо припомням правилото? Заради спора, разразил се между учени на БАН и експерти от МОН, за грешен отговор на матурата.

Според родители и езиковеди от БАН в задача номер 7 няма правилен отговор.

Зрелостниците трябваше да отговорят на въпроса: „В кое от изреченията не е допусната граматическа грешка?”, а вариантите са:

А) Гласуваните поправки в новия закон ще засегнат пряко въздушния и сухопътен транспорт в страната.

Б) Убедително написаното мотивационно писмо на младия и амбициозен кандидат впечатли комисия.

В) Още утре г-н Каменов, адвоката на братовчедка ми, ще те потърси, за да подготвиш необходимите документи.

Г) По Искърско дефиле, което е с дължина около 100 км, са разположени множество интересни обекти.

Верният отговор, посочен от МОН, е Б. Според родители обаче това не е вярно, тъй като в отговор Б също има грешка – думата „комисия“ следва да бъде членувана (комисияТА).

Не и според експерта Александър Трингов от МОН, който заяви, че нарушение на граматическа норма в подточка Б няма. Той наблегна на това, че задачата на учениците е била да посочат къде няма граматична грешка, а не просто грешка. „В първия отговор има граматична грешка, където има две определения към предмет транспорт и второто определение също трябва да се членува. В третия отговор грешката е в употребата на кратък определителен член. В подточка Г грешката е, че обектът не е членуван, а когато обектът е единствен, като Искърското дефиле, той се членува. В подточка Б категорично няма нарушена граматична норма, затова нашето твърдение е, че там не е допусната граматична грешка. Който казва, че има нарушение на граматична норма, трябва да каже на кое граматично правило е нарушено?“, коментира Трингов.

Според експертите от БАН нарушено е правилото да се членува обект, който е единствен и всички знаят за него. Като това е правило точно от граматичната норма.

Изречението: „Убедително написаното мотивационно писмо на младия и амбициозен кандидат впечатли комисия“, е вярно в конкретен случай. Ако човекът е написал писмото до няколко комисии, но само една от тях, без да знаем ние коя, се е впечатлила от него. Обикновено обаче човек пише едно мотивационно писмо до една определена комисия. И се мотивира защо именно пред тази комисия кандидатства. И щом ние знаем кое е писмото, нали то е членувано и там спор няма, то трябва да знаем и коя е комисията. Затова думата трябва да бъде членувана.

Има грешка, категорична е и преподавателката от ГПЧЕ „Симеон Радев“ София Стойнева. Тя обаче се пошегува: „Всички са грешни, но ако трябва да перефразирам Оруел, има и по-грешни“.

А и обществото е категорично. Изречението: „Убедително написаното мотивационно писмо на младия и амбициозен кандидат впечатли комисия“, звучи неестествено.

 

- реклама -