Има ли глобени за усвоени и остъклени тераси?

Остъклявания и усвоявания на балкони, както и саниране на панелки на парче продължават повсеместно у нас, а глобени няма, въпреки че е забранено от закона, установи „Телеграф“.

Остъкляването на балконите и санирането само на отделни апартаменти бе забранено още през 2015 г. с промени в Закона за етажната собственост.

Така в него бе записано, че всякакви дейности,

които нарушават цялостния архитектурен вид на фасадата или засягат устойчивостта на жилищния блок, се забраняват.

Тогава бе решено и да няма репресивни действия срещу стотиците хиляди остъклени балкони, усвоени тераси и санирани на парче панелки в страната.

Прието бе и решението за саниране на целия блок да се взема с гласовете на 67 на сто от идеалните части от общите части в сградата.

Глобите за саниране на парче и усвояване на тераси пък бяха завишени от 500 до 1000 лв. Такива обаче не се налагат.

Санирането на парче загрозява външния вид на сградите, а освен това утежнява и конструкцията, обясняват строителни специалисти.

Външните стени на жилищните блокове са общи части.

Според чл. 185, ал. 5 от ЗУТ (Закон за устройство на територията) самоволно саниране може да се допусне само ако не може да се намери друго техническо решение и когато отговаря на архитектурните, строително-техническите,

санитарно-хигиенните и противопожарните правила и нормативи и се извършва по начин,

който е най-благоприятен за засегнати от новото строителство имоти.

Според раздел VII от варненската общинска наредба за обществен ред и чистота  за извършването на строителна и ремонтно-строителна дейност, чл. 45 т. 2 предвижда при констатиране на съществени нарушения и извършването на строителни дейности без необходимите строителни документи извършителите да бъдат глобявани до 500 лв.,

а отделно да възстановят вредните последици от извършения от тях нерегламентиран ремонт.

От общините коментират, че при тях имат десетки случаи на самоволно извършени ремонти от граждани, за което са сигнализирали недоволни съседи.

„Хората избиват стени, махат носещи греди, зидат по терасите,

правят какви ли не застрашаващи сградите безумия. Глобите не ги спират и ефектът е малък, дори нищожен“, коментират от община Варна. В такива случаи се правят предписания в 30-дневен срок собственикът доброволно да премахне незаконно извършеното преустройство и да възстанови първоначалния вид. В повечето случаи обаче се стига до съд, който винаги намира някакво процесуално нарушение и в крайна сметка глобени няма.

Черга

Жилищните сгради и в Стара Загора, както в повечето по-големи градове изглеждат като кърпена черга. Вихри се т. нар. „усвояване“ на тераси, събарят се носещи стени най-често без специални инженерни проекти. “Горките инженери и конструктори, които се потят да изчисляват натоварването, което може да понесе всеки квадратен метър – когато нищо чудно да протече в хола ти от терасата на комшията или обратно“, коментира за „Телеграф“ Кармелита Илиева, строителен инженер, която не крие впечатлението си, че подобни „ремонти“ са масова практика и остават без санкции.

Арх. Николай Василев, началник-отдел „Устройство на територията“ в Община Стара Загора, бе лаконичен, очевидно без желание за подробен коментар: „Има такива сигнали през годините, но всеки е индивидуален. Когато се установи нарушение, се налагат санкции”. Такива обаче се налагат само за съществени нарушения, сочи практиката. При проверките санирането на парче и усвояването на тераси обикновено не се счита за съществено.

Бизнесът затрупан от работа по изолации

И докато санирането на парче и усвояването на тераси е на практика забранено, търсенето не секва, а строителните фирми са затрупани от поръчки. Проверка на „Телеграф“ по телефона показа, че нито една потърсена фирма не се възпротивява на интереса на потребителя да санира само своя апартамент.

Напротив, от фирмите ведро окуражават мераклиите за саниране на парче, че ползите са много и решението е добро. Аргументите са, че няма нужда да се чака съгласие на съседи или да се убеждават комшиите за саниране на целия блок, тъй като санирането на парче се случва до седмици.

„Ще увеличите цената на апартамента си, ще намалите разходите за отопление и ще премахнете плесен и мухъл, където сега се появяват. Самият топлинен комфорт в апартамента веднага става различен“, убеждават от една от стотиците фирми в интернет, предлагащи саниране на парче.

- реклама -