Има ли давност за неплатени сметки? (Съветите на експертите)

Има ли давност за неплатени сметки? Колектори търсят длъжници за дребни суми. В Асоциация „Активни потребители“

регулярно постъпват сигнали

от граждани, които са притеснявани от колекторски фирми. Често обаче те претендират малки суми (50-100 лева) по задължения към доставчици от преди 5 години, съобщават от асоциацията.

В разговора колекторът най-често заплашва потребителя, че ще бъде даден на ЧСИ, ако не плати веднага.

За да издължи обаче,

потребителят ще трябва да плати законната лихва за годините назад и някакво „адвокатско“ възнаграждение, най-често в порядъка на 200-300 лева, който, ако не бъде платен – ще бъде включен в разноските чрез ЧСИ-то и сумата

може да нарасне значително.

Тези фактури на стойност 50-100 лева, обаче, са стари, настъпила е давност и не подлежат на принудително изпълнение чрез ЧСИ (могат да бъдат платени само по желание).

Какви са правата ни и как може да постъпим и в такива случаи, обясняват от „Активни потребители“.

Ако получите такова обаждане от лице, което се представя за служител на фирма, на която са прехвърлени стари дължими фактури, трябва да изискате имената му, длъжността, която заема, и името на фирмата и идентификационния номер на дружеството в търговския регистър. Ако не пожелае да сподели, която и да е от информацията – просто затворете телефона.

След това изискайте от лицето номера и датата на фактурата (запишете си ги на лист) и към кое дружество се дължат. Ако „служителят“ не пожелае да сподели такава информация – просто му затворете телефона.

В случай, че лицето сподели номера на фактурата, отидете и проверете при оператора дали наистина съществува такава фактура. В случай, че такава не съществува –  споделете го с колектора, който може да ви потърси отново, и му затворете телефона.

В случай, че съществува такава фактура – проверете от коя дата е станала дължима. Особеност в правото е, че периодични задължения като сметка за телефон имат давност от 3 години. След тези 3 години, това задължение не може да бъде принудително изпълнено, но въпреки това то съществува и може да бъде платено.

Внимание!

Тригодишната давност не се прилага служебно, като се наблюдават случаи на издадена заповед за изпълнение от съда, срещу която не е възразено от потребителя. Ако е издадена от съда заповед за изпълнение, то тогава е от изключителна важност да се подаде от потребителя възражение срещу заповедта за изпълнение. Възражението се осъществява като се попълни бланка на гърба на листа за заповедта за изпълнение. Имате ЕДИН месец срок да подадете възражението към съда. В случай, че не възразите – заповедта ще влезе в сила и ще има силата на съдебно решение. В този случай ще дължите задълженията описани в заповедта за изпълнение.

Други особености, за които да внимаваме

Компанията е длъжна да уведоми длъжника (потребителя), че е прехвърлено вземането на трето лице (в случая колектор), за да породи ефект на прехвърлянето спрямо потребителя. В случая, че длъжникът (потребителят) не е уведомен – той не дължи нищо на третото лице – колектор.

Препоръка

Ако колектор ви позвъни – заявете, че не им дължите нищо, защото не сте уведомени от оператора за прехвърлянето на вземането.

В хипотезата, в която колекторът твърди, че е упълномощен от оператора (кредитора) да уведоми потребителя (длъжника), поискайте нотариално заверено пълномощно от оператора, с което да докажат, че са упълномощени да извършват такива действия и докато не Ви ги представят не смятате вземането за прехвърлено. Този похват може да бъде използван независимо давностния срок.

От Асоциация „Активни потребители“ считат, че прехвърлянето на дребни вземания с над 3 годишен срок на колектори, които да заплашват, тормозят и да се възползват от незнанието на потребителите, е непрофесионално и неетично. В голям процент от случаите потребителите не знаят за тази фактура и не са я заплатили именно поради незнанието за такова задължение, като най-често това се дължи на липса на комуникация с потребителя от страна на оператора.

- реклама -