Евростат излишък фискален резерв

Икономисти предлагат замразяване на минималната работна заплата

Алтернативният бюджет на Института за пазарна икономика предлага замразяване на минималната работна заплата и осуетяване на всички популистки идеи за плащания през бюджета.

Експертите констатираха, че макрорамката на бюджета е изготвена при занижена оценка на приходите от Брутен вътрешен продукт. Те представиха и някои от идеите на алтернативния бюджет, които биха могли да занулят очаквания дефицит в бюджета.

Петър Ганев заяви, че на фона на обстановката, която имаме, следва да последва отказ от всякакви идеи за нови разходи, в т.ч. по отношение на данъчната система. Следва приемане на Бюджет 2017 г. с балансирано салдо по националния бюджет и по консолидираната рамка за средствата от ЕС.

Икономисти: Да се отложат големите разходи за сектор отбрана

От Института за пазарна икономика настояват, че балансираният бюджет е най-неутралната възможна фискална рамка, която отговаря на създалата се сложна политическа ситуация. Те препоръчват замразяване на разходите за текуща издръжка, обуздаване на ръста на субсидиите, отлагане на големите разходи в сектор „Отбрана“. Икономистите предлагат и да се преустанови програмата за саниране на жилищни сгради, която по думите на Ганев е изключително пропагандно въведена със заем, покриван от държавния бюджет.

Регионалният министър в оставка изпрати писмо до кметовете, в което им обяснява, че трябва да спрат да подписват нови договори за саниране. Причината е, че е достигнат лимитът на парите, които са одобрени. Павлова е поискала да бъде отпуснат още 1 млрд. лева, но се опасява, че това няма да стане.

Отказ от увеличаване на осигурителната вноска за държавна пенсия

От ИПИ предлагат също да бъдат занижени капиталовите разходи до едно реалистично ниво, предвид очаквания умерен темп на усвояване на еврофондовете. Други техни предложения са отказ от увеличаване на осигурителната вноска за държавна пенсия, отпадане на възможността за отказ от пенсионни спестявания във втория стълб и замразяване на минимална работна заплата на нивата от тази година.

Очакваните ефекти от алтернативния бюджет са стабилни държавни финанси, устойчиво премахване на дефицита, ограничаване на популизма по отношение на данъчната система и държавните разходи, минимализиране на негативните ефекти от политическата криза върху държавните финанси и бюджета.

- реклама -