ИГРА с награди – Пиша и говоря правилно! България се готви да приеме еврото!

България се готви да приеме еврото, но какво трябва да знаем за употребата на съществителното име евро?

В книжовната реч не се допуска употребата на думата евра. В тълковния речник е посочена само формата евро и за единствено, и за множествено число, като ударението пада върху първата сричка.

Правилно е да се каже: едно евро, две евро, десет евро.

Няма бройна форма. Да сравним: правилно е да се каже шест лева, но шест евро, а не шест евра.

Както и двете изречения:

Похарчихме много левове.

Похарчихме много евро.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

По край реката бяха подредени няколко високи згради, част, от който бяха обрасли със брашлян. Повечето бяха не обитаеми, но в две три светеха лампи и се чуваха човешки гласове. Внезапно едно куче изкочи пред нас и започна да лае.

Наречието покрай се пише слято, съществителното име сгради е с представка С и корен град. Махаме запетаята след съществителното име част, като се опираме на следното правило:

когато който въвежда просто изречение и е част от словосъчетание, запетаята се поставя пред словосъчетанието, т.е. на границата между простите изречения.

Съгласуваме относителното местоимение които със съществителното име сгради. Редактираме съществителното име бръшлян и съюза С. Във второто изречение прилагателното име необитаеми се пише слято, а две-три се пише полуслято, тъй като означава нещо приблизително. Глаголът изскочи се пише с представка из и корен –скач/-скоч.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Папратите, одглеждани обикновенно като стаини разтения трябва да се пазят от студът.

Прекалено високите температури в комбинациа с влажност на въздуха също не са препорачителни. Най подходящото место положение за папратите е в близос до прозорци без да се излагат на пряка слънчева светлина.

През ноща те претпочитат прохладата.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Участвайте в играта на сайта flashnews.bg и Академия „Елит“. Редактирайте текста и коментирайте на страницата на сайта flashnews.bg, така ще имате шанс да спечелите някоя от нашите награди!

Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -