Летище концесия втоска сребърен фонд проверки таксита помпи

И синдикати срещу концесията на Летище София

Синдикалните организации от Съюза на транспортните синдикати в България настояват да се прегледат анализите за концесията на летище София, защото според тях тя е неизгодна за държавата.

Синдикалните експерти твърдят, че  финансовите резултати за 2015 г. значително превишават официално обявените прогнозни резултати от приходите по време на концесията.

По изнесените данни в концесионните документи очакваният общ приход за 35 години за Летище София е 2 675 876 хил. лв., което не съответства на 5 405 155 хил. лв., които биха се получили при сегашните финансови резултати за 35 години без концесия ( ако се вземат предвид данните за 2015 г.).

При заложени инвестиции за развитие и реконструкция на Летище София в размер не по-малко от 306 545 000 лв. за срока на концесията, според синдикатите, при сегашните финансови показатели държавното предприятие ще вложи не по-малко от 420 000 000 лв.

Вноските в НОИ и НАП за периода на концесията възлизат на над 590 000 000 лв.

Чистата печалба ще е 1 365 хиляди лева.

Всички тези изчисления са направени на база на резултатите от 2015 г., като не е предвиден растеж.

„Ние смятаме, че е налице корупционна схема за източване на средства от държавното предприятие Летище София“– твърдят от синдикатите.

Те смятат, че е недопустимо Летище София да отиде в чужди ръце. Досегашният опит с отдаване на концесия на държавни и общински предприятия е показал, че държавата губи стотици милиони лева. Това показва и опитът от отдаването на концесия на други летища от съседни държави.

Синдикалистите се заканиха, че ако липсва отношение по този проблем са готови на протести, блокиране достъпа до Летище София, както и евентуално спиране работата на летището.

- реклама -