БНБ БНБ, мораториум, кредити, срок, удължаване, пандемия държавен дълг, ДЦК, емисия

БНБ е приложила надзорни мерки спрямо четири банки

БНБ е приложила надзорни мерки спрямо четири банки, при които са установени нарушения на регулаторната рамка. Това става ясно от отчета на Централната банка за първото полугодие, публикуван на сайта й.

От БНБ отчитат, че при някои банки има „недостатъчна ангажираност“ на ръководствата в управлението на кредитния риск.

Според Централната банка при някои банки трябва да подобри цялостният подход спрямо процеса на вътрешен анализ на рисковете и адекватността на капитала. Препоръката на БНБ е заради изискването за по-добра устойчивост на кредитните институции в условията на стрес и необходимостта да се предвидят всички значими рискове, пише още в отчета на институцията.

В него се посочва, че банковата система е стабилна.

- реклама -