Хората теглят депозитите, лихвите пълзят нагоре

Хората теглят депозитите, лихвите пълзят нагоре. Докато растежът на депозитите се забавя, при лихвите се запазва тенденцията да вървят бавно нагоре.

След като години наред те намаляваха,

клоняха към нула и дори стигнаха отрицателни нива, през последните месеци трендът, макар и бавно, започна да се обръща. Май 2022 г. е вторият

пореден месец, в който се отчита повишение на

средния лихвен процент. За петия месец на годината повишението по влоговете в левове е с 0.02 пр. п. до 0.12%, а по тези в евро – с 0.03 пр. п. до 0.11%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите

в левове и в евро остават на нива от 0.00%.

Лихвите по влогове, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, се запазват на нива от 0.13% и 0.18%, показват данните на БНБ.

Хората продължават да влагат парите си

по спестовни сметки. Обемът на новите депозити в левове нараства с 12% (11.5 млн. лв.) до 107.3 млн. лв., а по тези  в евро спада с 10.6% (8.6 млн. лв.) до 73.2 млн. лв.

В същото време при домакинствата се запазва

тенденцията към забавяне на растежа на депозитите заради намаляването на реалния разполагаем доход в резултат от ускоряването на инфлацията. Заради нулевите лихви и високите такси на банките за поддържане на сметки, много хора потърсиха алтернативни варианти за инвестиране на своите спестявания, за да се запази стойността им, се посочва в тримесечното

издание на БНБ „Икономически преглед“.

Πpи фиpмитe дeпoзититe и в лeвoвe, и в eвpo ocтaвaт в oтpицaтeлнaтa зoнa. Πpeз мaй в cpaвнeниe c aпpил 2022 г. cpeдният лиxвeн пpoцeнт пo дeпoзититe c дoгoвopeн мaтypитeт (ДДM) в лeвoвe ce пoнижaвa c 0.05 пp. п. дo -0.54%, a пo тeзи в eвpo – c 0.11 пp. п. дo -0.17%. Cpeднитe лиxвeни пpoцeнти пo oвъpнaйт дeпoзититe в лeвoвe и в eвpo cпaдaт c 0.01 пp. п. дo -0.01%., ce ĸaзвa в cъoбщeниeтo нa БHБ.

За разлика от спестяванията, лихвите по кредитите

за домакинствата продължават да се понижават. През май 2022 г. средният лихвен процент по потребителските заеми спада с 0.03 пр. п. до 7.81%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.01 пр. п. 8.28%.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен

процент се понижава с 0.03 пр. п. до 2.54%, а ГПР – с 0.04 пр. п. до 2.78%. Понижава се и лихвата по кредитни карти,

извън безлихвен гратисен период, с 0.02 пр. п. до 20.43%.

Българите теглят повече потребителски кредити, като техният обем нараства с 2.8% (18.9 млн. лв.) до 704.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране –

с 4.8% (4.8 млн. лв.) до 105.5 млн. лв.

При жилищните кредити обаче има спад с 2.8% (14.7 млн. лв.) до 512.4 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 10.6% (16.5 млн. лв.) до 139.7 млн. лв.

При тъpгoвcĸите дpyжecтвa cpeдният лиxвeн пpoцeнт

пo ĸpeдититe дo 1 млн. eвpo, дoгoвopeни в лeвoвe, ce зaпaзвa нa нивo oт 2.87%, a пo тeзи нaд 1 млн. eвpo нaмaлявa c 0.21 пp. п. дo 1.96% пpeз мaй 2022 г.

- реклама -