Химикотехнологичният университет в София ще има нова визия

Нова визия ще има до две години и половина Химикотехнологичният университет в София. По европейска програма ще бъдат обновени и реконструирани сграда „В“ и прилежащите към нея учебни халета. Студентите и преподавателите ще могат да влязат в обновените помещения през април 2019 година.

„Новите условия на работа ще направят висшето учебно заведение по-привлекателно за младите хора и ще повишат качеството на образователната среда“, заяви на пресконференция Веселина Колева, ръководител на проекта.

„Ще се подобри образователната инфраструктура на ХТМУ, ще може да се осъществи и предоставянето на квалификация и умения на учащите в университета, отговарящи на нуждите на пазара на труда, както и ще се осигури равен достъп на групите в неравностойно положение”, допълни Колева.

img_8455

Ремонтът ще удължи живота на сградата и ще спомогне за намаляването на парниковите газове

Реконструкцията, модерницазията и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сграда „В“ имат и много важен допълнителен ефект, свързан със създаването на нови работни места (ориентирани към местните малки и средни предприятия от строителния сектор), конкурентоспособността, адаптирането на градската среда към очакваните климатични промени, като крайният резултат е наличието на достъпни и атрактивни публични културни услуги.

Задоволството си от бъдещата реконструкция изрази и ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев

img_8470

Обновяването се реализира по проекта „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет – град София“. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна, ос 3 „Регионална образователна инфраструктура ”.

Изпълнението на проекта е за срок от 30 месеца и ще приключи до 26.04.2019г. Общата стойност на проекта е 2 999 836.48 лв. От тях 2 544 353.01 лв. са финансирани от Европейски фонд за регионално развитие и 449 003.47 лв., национално финансиране.

img_8398

 

- реклама -