Хартиени рецепти може да се изписват и след 1 юни

Лекарите ще могат да предписват лекарства на хартиени рецепти и след 1 юни. Това стана ясно от поправка в Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, която е публикувана на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане. Предложението за промяна е на здравен министър в служебното правителство д-р Стойчо Кацаров. Основният мотив е – осигуряване на безпрепятствен достъп да лекарства за гражданите.

След 1 юни трябваше да се премине изцяло към електронни рецепти.

С промените в наредбата новият здравен министър предлага да продължат да се издават паралелно и белите хартиени рецепти, и електронни рецепти и след 1 юни.

Това обаче няма да важи за лекарствата, които са напълно или частично платени от НЗОК. За лекарствата по НЗОК задължителното предписване с е-рецпта остава. Миналата седмица НЗОК напомни, че от 1 юни няма да плаща лекарства, които не са предписани електронно. На обикновени бели хартиени рецепти ще продължат обаче да се предписват антибиотици и други медикаменти, изискващи лекарско предписание, които не са по линия на Здравната каса.

„Във връзка с направено предложение от Българския лекарски съюз (БЛС), касаещо създаване на паралелна възможност лекарствените продукти, предписвани на обикновена бяла рецепта, да могат да се издават както електронно, така и на хартиен носител, се обуславя необходимост от предоставяне на алтернативни възможности при предписване на такива лекарствени продукти.

Основно затруднения срещат медицинските специалисти, които нямат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и на които се налага да извършат допълнителни разходи по внедряване на медицински софтуер за предписване на лекарствени продукти, както и лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които предписват лекарствени продукти на рецептурна бланка с бял цвят на хоспитализирани пациенти в съответното лечебно заведение“, се посочва в мотивите към наредбата.

- реклама -