Харчим три пъти повече за почивка в чужбина

Харчим три пъти повече за почивка в чужбина. 1 172 400 българи са почивали през второто тримесечие на годината, като 79,2 процента от тях са предпочели отдих у нас,

16,7 процента от сънародниците ни са пътували зад граница,

а едва 4,1 процента са имали възможност да съчетаят ваканция както в България, така и зад граница.

Това сочат оповестените данни на Националния статистически институт изготвени на база проучване.

Общият брой на почиващите на възраст над 15 години е нараснал с 8,9 процента за сравнение със същото тримесечие на 2022 г.,

съобщават още от ведомството.

Хората между 45 и 64 години заемат най-голям дял сред туристите, като общият им брой е  476 300,

което се равнява на 40,6 процента от всички пътували за посочения тримесечен период.

Българите над 65 години заемат челната позиция  в класацията по възраст за почиващите в страната с 85,4 процента.

В изследването на НСИ според критерий почивка зад граница първо място с 20 процента заемат хората от 25 до 44-годишна възраст.

72 процента от анкетираните, пътували зад граница, и 45,9 процента от пътувалите  у нас, са посочили, че целта е била „почивка и екскурзия“.

89,1 процента от всички анкетирани (което се равнява на 1 429 700 българи) са обяснили,

че реализираната от тях почивка е лична, което означава посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, обучение, религиозни мероприятия,

гостуване на близки и приятели и други. 93,6 процента от анкетираните са отдъхвали без предварителна резервация в страната,

а в чужбина без резервация са били 64,5 процента сънародници.

Според данните на НСИ по критерий разходи най-висок е делът за храна – 41 процента при почивките зад граница и 33,6 процента за ваканциите у нас.

„Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 226,21 лева в страната и 822,44 лева в чужбина.

Същевременно разходите на човек за професионално пътуване са средно на 263,79 лева в страната и 1 203,39 лева в чужбина“, се казва в отчета на НСИ.

Статистическото изследване на туристическите пътувания и разходите за туризъм на

населението се извършва в съответствие с регламента на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета относно европейската статистика на туризъм,

съответно регламента на Европейската комисия (ЕК) за прилагане на регламента на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните от 2012 г.

Обект на изследването, което се провежда на база извадка от домакинства в страната, попадат българи над 15 и повече години.

- реклама -