Тимерманс Доклад Механизъм за наблюдение и сътрудничество България Румъния

Ханс Тимерманс: ЕК частично прекратява наблюдението над България по Механизма за проверка и контрол

Тимерманс“Докладът на ЕК по Механизма за проверка и контрол отбелязва стабилния напредък на България за изпълнение на препоръките. Някои се считат за изпълнени други са в процес“.

Това обяви еврокомисаря по правосъдието Ханс Тимерманс.

По тази причина три от шестте показатели се закриват. Ако продължи в същия дух процедурата ще бъде прекратена преди изтичането на мандата на тази комисия, заяви Тимерманс.

Tри от шестте области за наблюдение над България отпадат.

Това са: показателите за независимост на съдебната власт, нормативна уредба и борба с организираната престъпност. Ще продължи, обаче мониторингът в ключови сфери. В доклада се препоръчва да продължаване на съдебната реформа с цел нарастване на професионализма, отчетността и ефективността. Страната ни трябва да докаже, че у нас се извършват  професионални и надпартийни разследвания по обвинения в корупция по високите етажи на властта.

Нужно е да се вземат по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното управление.

„Става дума за цели, не е някакъв краен срок. Ако България изпълнява показателите е напълно постижимо. Важно е страната да продължи да върви по този път, като се гарантира, че няма връщане назад“, заяви Тимерманс в представянето.

През дванадесетте месеца след последния доклад от ноември 2017 г. България продължи да полага усилия за изпълнение на препоръките, отправени в доклада от януари 2017 г. Комисията счита, че няколко препоръки вече са изпълнени, а редица други са съвсем близо до етапа на изпълнение. От Комисията се изисква наблюдението да продължи, за да се потвърди тази оценка, тъй като в някои случаи действията са в ход.

България трябва да продължи да постига редовно конкретни резултати, за да консолидира отбелязания напредък.

Тази положителна тенденция трябва да бъде запазена в рамките на механизма за сътрудничество и проверка и ще се нуждае от продължаващо наблюдение от страна на българските органи след приключването на МСП. Докладването по прозрачен начин от страна на българските органи, гражданският и общественият контрол ще играят важна роля при преминаването на мониторинга на вътрешно национално равнище, както и за осигуряване на необходимите гаранции, че ще продължи да се следва пътят на напредък и реформи.

Освен това в доклада на Комисията се отбелязва значително влошаване на медийната среда в България през последните години, което изправя обществеността пред риск от ограничаване на достъпа до информация и може да има негативно въздействие върху съдебната независимост при наличие на персонални атаки срещу съдии в някои медии.

В по-общ план способността на медиите и на гражданското общество да изискват отчетност от властимащите в плуралистична среда, без да се оказва натиск, е важна част от основата за продължаване на реформите, обхванати от МСП, както и за по-доброто управление като цяло.

Комисията вярва, че България ще продължи усилията си за реформи и ще бъде в състояние да изпълни всички оставащи препоръки. Тя ще продължи да следи отблизо напредъка и ще направи допълнителна оценка на постигнатите резултати преди края на настоящия си мандат. Комисията очаква, че с това процесът по МСП за България ще бъде приключен. За да постигне тази цел, България се приканва да продължи да следва настоящата положителна тенденция, насочена към изпълнението на всички оставащи препоръки.

Въпреки че Румъния ще поеме след два месеца европредседателството, наблюдението над северната ни съседка продължава.

Европейският парламент прие днес резолюция, с която настоява Букурещ да гарантира върховенството на закона.

„Съжалявам, че Румъния не само демонстрира застой в процеса на реформи, но и се връща към въпроси, считани за приключени, и прави крачки назад по теми, по които през последните десет години отбелязваше напредък. От основно значение е страната незабавно да възобнови действията си за борба с корупцията и да гарантира независимостта на съдебната власт. Това е единственият начин, по който Румъния може да поеме отново по пътя към приключване на процеса по МСП, което е в интерес на нейните граждани, на самата страна и на ЕС като цяло“, заяви Тимерманс.

Силен шамар получи Румъния като не само не отпадна наблюдението върху 12-те области от Механизма за страната, но бяха добавени и нови осем. Те са ориентирани главно към спирането на действието на спорните закони и разпоредби в областта на правосъдието.

Пълният текст на докладите можете да видите тук

- реклама -