Гугъл спасява джигити от КАТ

Една от главните причини е, че при справка в Гугъл за местоположението на АТСС (автоматизираните технически средства и системи) за скорост, които се използват от органите на Пътна полиция, често има несъответствия в географските координати.

GPS система

Мобилните камери на КАТ разполагат с GPS система, която дава информация за точното местоположение (координати) на устройството. Тази система обаче не установява по безспорен начин пътя, на който е извършено нарушението. Нито посоката на движението на съответния автомобил, нито какви ограничения на скоростта са предвидени за дадения участък от пътя.

Липса

Съгласно законовите разпоредби електронният фиш задължително трябва да съдържа точни данни, включващи географски координати. Освен това трябва да има и действащото ограничение на скоростта по чл. 21 от ЗДвП.

Посочва се и посоката на движение на автомобила, разположението на АТСС, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка и т.н.

Липса на кое да е от посочените изисквания в нормативната уредба се явява съществено нарушение и съответно при жалба в съда фишът пада.

Шофьори

Много от шофьорите, които са били заснети в нарушение на скоростните режими, подават жалби срещу фишовете.  Причината е, че депозирането им не ги обвързва с първоначални съдебни разноски.

Друг съществен момент е, че за разлика от наказателното постановление, е-фишът не се предхожда от съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и затова трябва да е абсолютно прецизен.

Дрямка

Следващо главно изискване е, че електронен фиш се издава без присъствие на контролен орган, тоест катаджията не би следвало да речем да дреме в патрулката, докато камерата, скрита в нея или до нея, снима. Това категорично се приема за нарушение на нормативната уредба.

Изискването е, когато нарушението е установено в присъствие на контролния орган, последният следва да състави акт, а не автоматичен е-фиш.

Елемент

Трети съществен елемент, заради който често е-фишовете биват оборвани в съда, е липсата на толеранс от минус 3 км/ч, което е друго законово изискване съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 5 от Наредба № 8121з-532 от 12.05/2015.

В нея се посочва, че при издаване на електронния фиш за превишена скорост от измерената от АТСС скорост се приспада максимално допустимата грешка за съответния тип АТСС, посочена в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Смисъл

По-голямата част от нарушителите обаче просто плащат глобите си, тъй като се възползват от 30% отстъпка, без да се замислят, че при една жалба в съда наказанието им може изцяло или частично да бъде отменено.

„Смисъл от обжалване винаги има. Може камерата да не е минала техническа проверка или пък служителят да не е компетентен. Често знакът, където е поставен, не е по изискванията или пък координатите на мястото да е сбъркано“, коментира пред „Телеграф“ адвокат, занимаващ се приоритетно с дела срещу Пътна полиция.

Юристи споделят, че обикновено, ако на първа инстанция жалбоподателят спечели дело, много рядко се стига до втора инстанция. Това е така тъй като от контролния орган почти никога не изпращат представител в съда. А още по-малко обжалват решенията. Простото обяснение е, че от МВР спестяват средства за юрисконсулт.

Ханко Брат и Рамбо Силек избавиха мнозина

Неграмотно или нечетливо съставени актове за установяване на административни нарушения от КАТ от години са лесно атакуеми пред съда.

 .Едни от най-легендарните са съставеният през 2012 г.  от пътен полицай акт за нарушение, извършено в района на читалище „Рамбо Силек“, и няколко месеца по-късно последваният от негов униформен колега акт, написан за неправилно паркиране на улица „Ханко Брат“ в Пловдив.

На последния ясно се вижда от драсканиците и зачеркванията, че полицаят най-вероятно е имал колебание при изписването на думата „брат“ – чудел се дали това е брат на някой си Ханко или пък е прякор, а може да е име като на Брад Пит.

В немалко от случаите, които продължават и до днес при съставянето на актове и наказателни постановления, пътните полицаи и началниците им демонстрират ужасяваща неграмотност. А всяко несъответствие пък дава основание за обжалване, тъй като нарушителят доста често напълно обективно действително не разбира какво точно е прегрешението му.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено