сн. БГНЕС

Граждани от ЕС вече влизат във Великобритания само с паспорт

От днес, 1 октомври, граждани от ЕС, от Европейското  икономическо пространство и от Швейцария няма да могат да влизат в Обединеното кралство с лични карти, а само с валиден международен паспорт.

Новите разпоредби, след като Обединеното кралство излезе от ЕС, постановяват, че от 1 октомври личните карти повече няма да са валидни за влизане в страната. Ще е необходим  международен паспорт, валиден за целия период на престоя.

Ще се правят изключения до 31 декември 2025 година само за някои специфични случаи, като например погранични работници или хора с планирано лечение, притежаващи съответен здравен документ.

Хората, които са подали заявление за получаване на статут на уседналост или временен статут на уседналост, но по някаква причина още нямат отговор, също ще бъдат допускани на Острова след 1 октомври с лични карти. Изключение ще се прави и за получилите вече този вид статут до края на 2025 година, а вероятно и след това, ако личната карта продължава да отговаря на стандартите за сигурност на Международната организация за гражданска авиация.

- реклама -