Гръцкото министрество направи одит на интреконектора с България

Гръцкото министрество направи одит на интреконектора с България. Изпълнението на проекта е във финален етап на реализация.

Процедурите по въвеждане в експлоатация

на интерконектора Гърция-България на 1-ви октомври напредват по график. Изпълнението на проекта е във финален етап на реализация и в двете държави текат паралелно административни процедури за издаване на съответните лицензи за експлоатация и право на ползване. Това съобщи компанията възложител на проекта ICGB.

По техни думи целият 31-километров участък от

интерконектора на гръцка територия е одитиран в продължение на два дни (8 – 9 септември) от представители на гръцкото Министерство на околната среда и енергетиката (Дирекция „Въглеводороди – Отдел „Инсталации“) и

ръководството на независимия преносен оператор ICGB.

Одитът е част от процедурата по издаване на разрешение за експлоатация на участъка от газопровода на територията на Република Гърция.

Делегацията е инспектирала подробно газоизмервателната станция край Комотини, крановия възел на гръцка територия и точките за свързване с Трансадриатическия газопровод и DESFA, включително цялата линейна част на интерконектора в Гърция.

Снимка: ICGB

„Цялата процедура се състои както от проверки на място, така и от детайлен преглед на редица документи. Това се прави, за да се гарантира, че извършените работи отговарят на всички изисквания

за безопасна експлоатация на цялата инфраструктура

за пренос на природен газ. Обратната връзка, която получаваме на място в момента, е положителна и се надяваме, че това ще доведе до навременното издаване на необходимото разрешително за експлоатация за Гърция“, отбелязаха изпълнителните директори

на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас.

Двамата подчертаха както националното, така и международното значение на началото на търговска експлоатация на IGB на 1 октомври.

„Говорим за газопровод, който отваря изцяло нов,

сигурен маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ не само за двете държави, които развиват проекта, но и за по-широкия регион на Югоизточна Европа, с възможност за пренос на природен газ и до Украйна и Молдова. Всички усилия остават насочени към завършване на оставащите

второстепенни дейности по договора за строителство

и необходимите административни процедури в Гърция и България, за да се постигне поставеният краен срок“, отбелязаха Георгиева и Сатлас.

„Паралелно с одитите от гръцка страна, ICGB работи с всички съответни български институции за издаване на Акт 16 и Разрешително за ползване, необходими за оперативната дейност на българска територия съгласно националното законодателство“.

- реклама -