Горанов доходи богати субсидии, партии БСП Слави референдум

Горанов: Повече от 15 хиляди души са богатите в България

Общият размер на декларираните доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на физически лица за 2017 година е 7 281 032 лева.

Броят на лицата, които заплащат данък върху доходите на физическите лица и общата сума на платения данък за 2017 година е 3 106 426. Начисленият данък е 3 098 960 лева, добавя министърът. Той подчертава, че броят на лицата и общата сума на декларирания ДДФЛ по доходи от трудови правоотношения за месец юли 2018 година, по посочените във въпроса подоходни групи на данъкоплатците, е следният 2 288 073 лв. Начисленият данък е 216 016.

Финансовият министър отбелязва още, че Националната агенция за приходите не събира и не разполага с данни за размера на доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

- реклама -