Големи промени с данъците от 1 януари

Големи промени с данъците от 1 януари. Големи промени с данъците от 1 януари. Прагът за регистрация по данъка върху добавената стойност (ДДС) се увеличава от 50 хил. на 100 хил. лв.

Всяко данъчно задължено лице

с облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период,

през който е достигнало този оборот,

да подаде заявление за регистрация по закона за ДДС, гласи текстът, приет от Народното събрание още през юли 2022 г.

Когато оборотът е достигнат за период

не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Специалната мярка ще се прилага

до 31 декември 2024 г. – датата, до която държавите членки на ЕС трябва да транспонират Директива ( EC ) 2020/285 на Съвета. В нея се предвижда от 1 януари 2025 г. прагът да бъде 85 000 EUR

или равностойността в национална валута.

ДДС за хотелите, книгите и учебниците, бебешките храни, хигиенни артикули, както и на вестниците и печатни издания вече е 9%. Намаленият размер на данъка беше приет по време на ковид-пандемията като част от насърчителните мерки за бизнеса, срокът за които изтичаше в края на 2022 г. Промяната

бе издействана по предложение на ДПС.

В последните дни на декември в „Държавен вестник“ беше публикувано изменение на закона, с което намалената ставка за тези категории продължава да важи. Отпада обаче намаленият данък за ресторантите и кетъринг услугите, както и организираните екскурзии и използването на спортни съоръжения.

- реклама -