На 124,4 млн. лв. годишно се изчислява намалената административна тежест за бизнеса

На 124,4 млн. лв. годишно се изчислява намалената административна тежест за бизнеса

Правителството прие отчет за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто. Планът съдържа 130 мерки за намаляване на административната тежест, реализирането на които ще облекчи бизнеса със 144.5 млн. лева годишно.

В периода 1 януари – 30 юни 2017 г. са изпълнени 8 мерки. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 3.1 млн. лева годишно.

През отчетния период беше прието изменение на Наредба за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти. Както и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи. С направените промени се намалява срокът за издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи, от 30 на 15 дни, и се предоставя възможност за подаване на документи по електронен път.

Сред най-важните изпълнени мерки е подписаната на 22.05.2017 г. инструкция между ДФЗ и НАП за взаимодействие и обмен на информация. Тя допринася за намаляването на административната тежест за бизнеса с около 2.6 млн. лева годишно.

От началото на изпълнението на третия план през май 2015 г. до края на юни 2017 г. са изпълнени общо 79 мерки. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 124.4 млн. лева годишно или с 26% от планираното намаление с 30%.

- реклама -