Топлофикация София, БЕХ, дълг, Булгаргаз

Глобяват „Топлофикация София“ (Причините)

При надзорната проверка на „Топлофикация София“ ЕАД, която Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) направи,

са били извършени проверки в 106 абонатни станции, като са били инспектирани на местата на употреба 106 топломера и 107 водомера пред подгревателите за битово горещо водоснабдяване.

Установено е, че три водомера са без знаци от последваща проверка, която се изисква по Закона за измервания, а четири топломера имат знаци само на електронния блок, но на един от компонентите им липсват такива.

Това каза главният директор на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Павлина Данаилова, цитирана от БТА.

Най-често срещаните несъответствия са свързани с използването на топломери и водомери, които са без знак от извършена последваща периодична проверка, допълни Данаилова.

По думите й това, че топломерите и водомерите, които към момента на проверката са били без съответния знак, не означава, че те не мерят правилно, защото знакът може да липсва по различни причини.

Тя допълни, че при съмнения за метрологичните и техническите характеристики на водомерите и топломерите гражданите или юридически лица могат да изискат метрологична експертиза, която се извършва от Българския институт по метрология.

Проверката е за сметка на тези, които са я поискали.

За констатираните при проверката нарушения ще бъдат съставени 7 акта за установяване на административни нарушения, след връчването им ще бъдат издадени и наказателни постановления, като по Закона за измерванията предвидените санкции са от 200 до 500 лева, каза експертът. Освен актове, се съставят и протоколи със задължителни предписания, в които се посочва, че тези средства за измерване трябва да бъдат извадени от употреба.

До десетина дни обикновено идва обратна реакция на съответната топлофикация, че предписанието на ДАМТН е изпълнено, уточни експертът.

Тя посочи, че задължение е на доставчиците на енергия да използват средства за измерване, които отговарят изцяло на Закона за измерванията.

Последните години ДАМТН всяко първо тримесечие на годината в рамките на отоплителни сезон прави проверка на всички топлофикационни дружества в страната,

коментира експертът и допълни, че липсата на знаци от последваща проверка са сред най-честите установени нарушения.

Винаги е възможно да се направи и допълнителна проверка по сигнали на физически или юридически лица, допълни тя.

Метрологичната проверка на това дали топломерите и водомерите имат отклонения се прави от оправомощени от председателя на ДАМТН юридически лица в специални лаборатории, с които съответните топлофикации са сключили договори.

От пресофиса на обществения защитник съобщиха на 9 февруари, че омбудсманът Диана Ковачева е поискала от председателя на Агенцията да бъде извършена надзорна метрологична проверка за спазване задълженията на „Топлофикация София“ ЕАД по Закона за измерванията във връзка с използваните топломери и водомери в абонатните станции.

Поводът са множество жалби от битови клиенти на столичната топлофикация в сгради – етажна собственост, които се оплакват от високите сметки за потребление на топлинна енергия.

Хората посочват, че измерването и отчитането на потреблението на топлинна енергия за търговски цели се извършва по общи водомери и топломери в абонатните станции, които са собственост на топлопреносното предприятие, посочиха тогава от пресофиса на омбудсмана.

- реклама -