Глобиха водна централа, предизвикала екокатастрофа в река Ботуня

Половин милион лева глоба и отнемане на разрешителното за водовземане са санкциите за МВЕЦ “Луна“, който предизвика екокатастрофа в река Ботуня.

Екоминистърът се срещна с жителите на с. Ботуня

Новината съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред жителите на селото, които посрещнаха новината с ръкопляскания.

Изпълнителният директор на фирмата собственик на МВЕЦ „Луна“ заяви, че са виновни и ще си понесат наказанието.

РИОСВ –Враца ще наложи най-високата глоба по Закона за опазване на околната среда – 500 хил. лв.

5077381Санкцията в закона беше увеличена миналата година пет пъти по изричното настояване на Василева, след разлива на бензин от „Лукойл“ в бургаския квартал „Долно Езерово“.

Екоминистърът обясни пред жителите на Ботуня, че оттук нататък ВЕЦ-ът не може да извършва дейността си, тъй като веднъж отнето, разрешителното не може да бъде издадено отново.

Причината е, че с промени в нормативната уредба от 2010 г. е въведена забрана за издаване на нови разрешителни за водоползване на водноелектрически централи в зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Собственикът на ВЕЦ-а ще възстанови екосистемата

Собственикът трябва да почисти терена от тинята и да създаде условия да започнат да се възстановяват екосистемите.

66На 16 септември експертите на РИОСВ – Враца установиха, че реката е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е извършено неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във водното огледало над централата, чрез отваряне на дънните саваци.

В резултат огромно количество тиня се оттича в реката и причинява задушаване на рибата. Тези констатации се потвърждават и от експертите на БДДР – Плевен.

- реклама -