боклук

Главният прокурор разпореди МВР и ДАНС да разследват заедно за незаконни дейности с боклуци в страната

Главният прокурор Иван Гешев разпореди на министъра на вътрешните работи Младен Маринов и на председателя на ДАНС Димитър Георгиев извършване на съвместни проверки за спазване на Закона за управление на отпадъците и на Закона за опазване на околната среда от притежателите на отпадъци на територията на страната.

Разпореждането идва седмица след като стана ясно за нередности с депо за отпадъци край Плевен, внесени от Италия.

Проверката е разпоредена с цел извършване на преценка за наличие на предпоставки за упражняване на правомощията на Прокуратурата на Република България.

МВР и ДАНС трябва да установят всички „притежатели на отпадъци“ по смисъла на §1, т.29 от ЗУО на територията на Република България. Всяка фирма, която се занимава с такава дейност, трбявад ад може да предостави разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка и др. Ще бъде извършена проверка за спазване на задълженията на лицата по т.1 по чл. 8, ал.2 от ЗУО.

Всяка фирма трябва сама да посочи дали е била проверявана от РИОСВ и кметове на общини, и дали са предприети мерки, в случай на установени нарушения.

Главният прокурор Иван Гешев е указал при непосредствено установяване на данни за извършено престъпление от общ характер, незабавно да се уведоми и съответната компетентна прокуратура.

- реклама -