Главчев пита НС кой да ни представлява на срещата на върха на НАТО

Главчев пита НС кой да ни представлява на срещата на върха на НАТО. Министър-председателят Димитър Главчев изпрати писмо до председателя

на Народното събрание Рая Назарян

и до парламентарните групи в 50-ото Народно събрание, в което отправя искане парламентът да реши кой да представлява България на предстоящата Среща на върха на НАТО.

В периода от 9 до 11 юли във Вашингтон

ще се състои Срещата на върха на НАТО. Форумът е най-високото ниво на вземане на решения в Алианса и ще отбележи 75-та

годишнина на Северноатлантическия договор,

подписан именно във Вашингтон, САЩ. За първи път ще се включат новоприетите страни-членки и се очаква съюзниците единодушно да приемат

важни решения, пише в писмото премиерът.

Решенията, които ще бъдат взети на срещата във Вашингтон, предполагат изпълнение на дългосрочни

ангажименти от съюзниците,

с особен акцент към инвестициите в отбраната на всяка страна-член на НАТО и дългосрочната подкрепа за

Украйна и финансовото й обезпечаване.

„Във връзка с изпълнението на посочените по-горе решения със стратегически характер за отбраната на България и изграждането, модернизирането

и усъвръшенстването на отбранителните

способности, както на страната ни, така и на НАТО като съюз, премиерът Димитър Главчев счита за целесъобразно нивото

на участие в срещата от българска страна

да бъде определено след произнасяне от Народното събрание възможно най-скоро, предвид изтичащия на 21 юни срок на процедурите за регистриране на националните делегации във форума“, отбелязват от Министерски съвет

- реклама -