Гешев участва в конференция по повод първата годишнина на Европейската прокуратура

По повод първата годишнина от създаването на Европейската прокуратура европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, съвместно с Люксембургския университет,

организира конференция „Европейската прокуратура в действие: през преодоляване на трудностите и допринасяне на добавена стойност“.

Тя се провежда в периода 30 май – 1 юни 2022 г. в Херцогство Люксембург, съобщават от ПРБ.

От страна на българското държавно обвинение във всички сесии на конференцията участва заместник-главният прокурор Десислава Пиронева.

Събитието има за цел да послужи като платформа за обмен на опит между практикуващи юристи, участващи в процедурите на Европейската прокуратура, и насърчаване на по-нататъшното сътрудничество с нея.

Европейската прокуратура започна своята работа на 1 юни 2022 г. За едногодишния период структурата става ключов партньор,

чието функциониране има своя безспорен принос в правната практика и взаимодействието между националните и международни органи, магистрати, юридически общности, както в рамките на  ЕС, така и с трети страни.

Конференцията в Люксембург представя първоначалния опит и разглежда настоящите предизвикателства и перспективи пред работата на Европейската прокуратура една година след нейното създаване.

В първите два дни от форума модератори на дискусиите са водещи представители на научните среди и юристи от цял свят.

Темите са посветени на прилагането на различни мерки за оптимизиране работата по защита финансовите интереси на ЕС и въвеждане на способи за преодоляване съществуващите законодателни различия между европейските държави членки и Европейската прокуратура.

Специално внимание ще бъде обърнато и  на международното сътрудничество с оглед постигането на по-високи резултати в наказателното преследване по дела от компетентността на Европейската прокуратура.

 Главният прокурор на Република България Иван Гешев ще присъства в официалната сесия на конференцията, водена от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, на 1 юни 2022 година.

- реклама -