Гешев проведе работна среща с главният прокурор на Турция Бекир Шахин

Главният прокурор на Република България Иван Гешев и главният прокурор на Република Турция Бекир Шахин проведоха работна среща.

В хода на разговорите бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес. Подчертано бе и отличното оперативно взаимодействие и сътрудничество по наказателноправни въпроси между прокуратурите на България и Турция, противодействието срещу организираната престъпност и борбата с незаконната миграция.

Главният прокурор на Република Турция Бекир Шахин е на посещение у нас за участие във Втория работен форум на главните прокурори на Балканските държави на тема „Ролята на прокуратурата за утвърждаване на върховенството на закона“.

Първият учредителен форум се проведе през 2019 г. в Измир, Република Турция. Целта на създаването му бе стимулиране на сътрудничеството и взаимодействието между прокуратурите на Балканските страни чрез провеждането на регулярни срещи и обмен на добри практики.

 

- реклама -