Гешев иска становище заради проблем със СРС-тата

Иван Гешев поиска становище от Народното събрание и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства относно процедурите по преустановяване използването на СРС-та и унищожаването им след закриването на Специализираната и Апелативната специализирана прокуратури.

Според Прокуратурата не е ясно кой ще е съдът, към който следва да се изпратят документите за прилагането на СРС -та по дела на Спецпрокуратурата и за унищожаване на информацията от тях, съобщиха от държавното обвинение на официалната си Facebook страница.

В становището се посочва, че от 27 юли прокурорите имат 7-дневен срок да изпратят неприключилите наказателни производства по компетентност на други прокуратури, включително и информацията за прилаганите към момента на закриването СРС.

Към тази дата магистратите вече ще са преназначени в други прокуратури и няма да имат качеството на прокурори в специализираните прокуратури, респективно наблюдаващи прокурори по конкретни дела.

При преустановяване прилагането на СРС наблюдаващият прокурор е длъжен незабавно да уведоми съда, дал разрешението за прилагането им,

а за да унищожи информацията, събрана в хода на прилагането им, е необходимо да получи разрешение в десетдневен срок.

В едномесечен срок прокурорът трябва да предаде доклад на съдията, разрешил специалните разузнавателни средства.

В становището се допълва, че има риск разпорежданията за унищожаване на събраната чрез СРС информация, която няма да се използва за изготвяне на веществени доказателствени средства, да бъдат възприети като издадени от некомпетентен орган.

- реклама -