Иван Гешев, главен прокурор, оставка, богоизбрани, древния рим
сн. БГНЕС

Гешев иска от ВСС публично да се разгледат исканията за оставката му

Иван Гешев иска от ВСС публично да се разгледат исканията за оставката му.

В качеството си на страна в процедурата по разглеждане от Пленума на Висшия съдебен съвет на предложението на министъра на правосъдието за предсрочното освобождаване от длъжност на главния прокурор,

Иван Гешев изпрати писмо до членовете на Пленума за провеждането на максимално публична процедура и обсъждане по същество.

В писмото е посочено, че сигналът на министъра на правосъдието Надежда Йорданова показва дълбоко непознаване на Конституцията и законите в Република България.

С искането Пленумът ще се занимава утре.

„Въпреки множеството недостатъци на предложението, юридическата му несъстоятелност и политически аргументи, нарушаващи принципа за разделение на властите,

Ви моля, да го разгледате по същество, включително и внесеното на 16.07.2021г. от г-н Янаки Стоилов (към онзи момент служебен министър на правосъдието) предложение на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване на главния прокурор на Република България Иван Гешев

поради наличие на обстоятелства по чл. 129, ал. 3 т. 5 от КРБ.

По този начин ще имам възможност, в рамките на открита процедура и при максимална публичност пред Вас и пред българското общество, да взема отношение по всяко едно от твърденията на министъра на правосъдието,

предшествани от ежедневни, но задочни нападки в медиите, уронващи престижа на съдебната власт и нарушаващи основни европейски ценности като върховенството на закона и разделение на властите.

Това е единственият законен начин, по който бих могъл да защитя от постоянните политически и медийни атаки от страна на изпълнителната власт не само своята чест и достойнство,

но и тази на всеки прокурор, с което ще бъдат опровергани твърденията на министър Йорданова и изпълнителната власт“, пише Гешев.

- реклама -