Германия пое председателството на ЕС

От днес Германия пое шестмесечно председателство на Съвета на Европейския съюз. Това става по време на продължаващата пандемия от коронавируса и най-тежката икономическа криза в историята на ЕС.

Германия се счита за „двигател“ на интеграцията и икономическото развитие на Европейския съюз. Делът на страната в БВП на Съюза е почти една четвърт, а икономическите проблеми на ЕС в контекста на световната финансова криза и произтичащата от това дългова криза в еврозоната, могат да бъдат решени само като се вземат предвид вижданията на Берлин. В настоящата криза Германия вече демонстрира лидерството си в съюза, като ефективно се справи с първата вълна на пандемията, след като прие мащабен пакет от икономическа помощ за бизнеса и обществеността, а също заедно с Париж инициира дискусия относно програмата за икономическо възстановяване на ЕС, която е тясно преплетена с приоритетите на председателството на страната.

За последно Германия председателства Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2007 г., когато финансовата криза за Европейския съюз едва започваше да се проявява.

Това ще бъде 13-то председателство на Германия.

Председателството на ЕС включва две области на работа – представители на тази страна ръководят заседания на Съвета на министрите и подготвителни, спомагателни органи (с изключение на Съвета по външни работи, който се председателства от върховния представител за външната политика), а също така представляват Съвета на ЕС в отношения с други институции на Европейския съюз, които координират законодателният процес в съюза (Европейската комисия и Европейския парламент). Представителството се осъществява в тясно сътрудничество с председателя на Европейския съюз (Шарл Мишел) и ръководителя на дипломацията (Жозеп Борел).

Германия избра като мото на председателството си фразата „Заедно. Ще направим Европа отново силна“, която прилича на лозунга на кампанията на американския президент Доналд Тръмп от кампанията му през 2015-2016 – „Направете Америка отново велика”. Берлин обаче реши да постави на първо място думата „Gemeinsam (съвместно, заедно, колективно усилие), отделяйки я с точка от втората фраза и по този начин наблегна на екипната работа.

- реклама -