Гергана Паси напуска Обществения съвет на БНТ

Гергана Паси напуска Обществения съвет на БНТ. Тя съобщи новината във Фейсук като публикува и писмо до националната медия.

Ето и пълният текст на писмото на Гергана Паси:

Уважаеми г-н Генерален директор,
Скъпи Коко, 
Колеги,

С настоящото писмо обръщам внимание, че съгласно член 9 от Правилника за дейността на Обществения съвет краят на нашия мандат съвпада с края на мандата на Генералния директор на БНТ, по чието предложение всеки един от нас имаше свободата и удоволствието да е част от „гражданската квота“ на управление на националната телевизия.

Моля настоящото писмо да се третира като едностранно заявление от моя страна за напускане на състава на Обществения съвет, ведно с г-н Каменаров.

Надявам се нашият орган да се е справил поне частично с ролята си и да е съдействал ефективно за издигане авторитета на БНТ като обществена телевизия.

Използвам случая да поздравя Генералния директор и целия професионален екип на БНТ за успешните проекти, които макар и да потъваха в общия шумов политически фон, промениха и модернизираха визията на обществената телевизия!

С уважение и признателност за колегиалното партньорство,

Гергана Паси

- реклама -