ГЕРБ

ГЕРБ ще избира ново партийно ръководство през май

Национално събрание, което да избере ново партийно ръководство свиква партия ГЕРБ.

По време на форума, който ще се проведе на 11 май 2021 г., ще бъдат избрани заместник-председатели на партията и нови членове на изпълнителната и контролната комисии. На делегатите ще бъдат предложени за гласуване и промени в Устава на ПП ГЕРБ.

Не се предвижда смяна на партийния лидер Бойко Борисов.

Форумът ще се проведе онлайн заради епидемиологичната обстановка. Съгласно действащия Устав на партията, Национално събрание се свиква най-малко веднъж на 4 години. Последното национално събрание на ПП ГЕРБ се проведе на 26.11.2017 година.

- реклама -