ГЕРБ сезира КС за решението АПИ да плати 50 % по договорите за ремонт на пътищата

ГЕРБ внесоха в Конституционния съд решението, с което парламентът разреши на Агенция „Пътна инфраструктура“ да изплати 50 % от сумите по сключени договори за ремонт на пътищата.

Според бившите управляващи то е противоконституционно, а депутатът Радомир Чолаков обясни още“

„С това решение на практика изпълнителната власт сне от себе си правомощията да управлява пътищата и ги делегира на Народното събрание, което противоречи на чл.4 от Конституцията.

Това е принципът на правовата държава.

Както Министерският съвет няма право да приема закони, така и НС няма право да разглежда договори,

да прекратява договори, да се произнася изобщо по договори. Това е абсолютно противоконституционно.“

 

- реклама -