конфискация

ГЕРБ се отказа от законодателната инициатива за „вечната гражданска конфискация“

Народното събрание прие окончателно и на второ четене измененията в Закона за борба с корупцията и конфликта на интереси.

95 депутати гласуваха „за“, 64 бяха „против“, а 8 „въздържал се“.

Според него прекратяването на съдебни дела и оправдателните присъди няма да са основание за спирането на проверките на имуществото и конфискацията на придобитото незаконно.

ГЕРБ се отказа от законодателната инициатива за „вечната гражданска конфискация“

С окончателно гласуваните промени в закона управляващите оттеглиха предложението си исковете за конфискация да могат да се внасят и след като е изтекъл срокът на проверката.

Отпадна предложението на ГЕРБ промените в антикорупционния закон да влязат в сила със задна дата, с което няма да има обратно действие на закона. Беше оттеглено и предложението на ДПС за увеличаване на срока на проверката за незаконно придобито имущество, което предвиждаше срокът от една година, който действа в момента, да се удължи с 6 месеца, а в случаите при предоставяне на информация от друга държава с до 18 месеца. Депутатите подкрепиха две от измененията , които останаха. Всички проверки и дела за конфискация на незаконно придобито имущество , започнали по реда на отменения Закон за конфискация да продължат по действащия сега антикорупционен закон. Депутатите записаха окончателно още, че прекратяването на наказателно преследване или окончателно оправдателна присъда да не е основание за прекратяване на проверка и съдебно производство за конфискация на имущество. Срещу това предложение възразиха от левицата.

Новият ред за работата на КПКОНПИ влиза в сила незабавно след обнародването му в Държавен вестник.

- реклама -